Política de privacitat

A través d’aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Per conèixer la nostra política de cookies, utilitzades per a recollir informació dels usuaris, li agraïm llegeixi l’apartat Política de galetes de la nostra pàgina web.


Informació bàsica sobre protecció de dades.


A continuació us informem sobre la política de protecció de dades de NÚRIA COLL MARTÍN


¿Qui és el responsable de l’tractament?

Les dades de caràcter personal que es puguin demanar directament de la persona interessada seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de NÚRIA COLL MARTÍN


Com obtenim les seves dades personals?

Recollim les seves dades personals en diferents ocasions:

• Cada vegada que contacta directament amb nosaltres, per exemple a través de l’apartat contacte o qualsevol altre apartat en què ompli un qüestionari del web. o a través de les línies d’atenció telefònica a clients, per demanar informació sobre els nostres productes i serveis.

• Quan vostè compra o contracta directament amb nosaltres un producte o servei.

• Quan vostè participa en les nostres campanyes de màrqueting directe, per exemple acceptant l’enviament del nostre Newsletter o participant en alguna promoció a través de les nostres webs que requereix que vostè completi un formulari on-line amb les seves dades personals.

Els productes i serveis de NÚRIA COLL MARTÍN així com les seves campanyes promocionals, estan dirigits i pensats majoritàriament per a adults. En aquest sentit, només recollirem i tractarem les seves dades personals si vostè té, al menys, 16 anys. es reserva la possibilitat de realitzar verificacions de l’edat de les persones que li faciliten dades personals. Qualsevol dada d’un menor de 16 anys, serà eliminat.

Li agrairíem que ens ajudés a mantenir actualitzades les seves dades personals informant-nos de qualsevol canvi en les seves dades de contacte o les seves preferències.


Quina informació podem obtenir sobre vostè?

A través dels diferents serveis i canals de contacte descrits en aquesta Política de

Privadesa, es poden demanar els següents tipus de dades sobre tu depenent de la seva relació amb el Responsable dl Tractament:

• Clients i usuaris: Dades identificatives i de contacte: nom, adreça, números de telèfon, correu electrònic. Dades econòmiques: nº de compte bancari / nombre de

targeta de crèdit.

• Empleats: Dades identificatives i de contacte: nom, adreça, números de telèfon, correu electrònic. Dades econòmiques: nº de compte bancari. dades

acadèmics i professionals. Estudis cursats i titulacions. Dades de l’ocupació i de la Seguretat Social. Característiques personals: estat civil, data i lloc de

naixement, edat, sexe, nacionalitat i percentatge de minusvalidesa.

• Sol·licitants: Dades identificatives i de contacte: nom, adreça, números de telèfon, correu electrònic. Dades acadèmiques i professionals. Estudis cursats i

titulacions. Dades de l’ocupació i de la Seguretat Social. Característiques personals: estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat i percentatge de

minusvalidesa.


Amb quina Finalitats tractem les seves dades personals?

Per la seva condició d’usuari de la web, tractarem les dades personals que ens proporcioni amb la finalitat d’atendre la consulta que ens hagi efectuat i proporcionar-li informació comercial de productes i serveis de l’empresa.

Per la seva condició de subscriptor del nostre Newsletter, tractarem els donar-vos personals que ens proporcioni amb la finalitat d’enviar les nostres comunicacions comercials puntualment.

Per la seva condició de client tractarem les seves dades per prestar-li el servei sol·licitat i la gestió administrativa i comercial de la nostra cartera de clients.

Per la seva condició d’Empleat tractarem les seves dades per realitzar tots els tràmits necessaris derivats de la nostra realación laboral: Gestió de personal. Contractes.

Documentació fiscal. Tramitació d’acomiadaments, expedients reguladors i fins i tot la mort dels empleats. Expedient personal. Control horari. Formació. Plans de pensions. Acció social. Prevenció de riscos laborals. Emissió de la nòmina de personal. Gestió de l’activitat sindical si escau.

Per la seva condició de Sol·licitant les dades proporcionades seran tractades únicament per als processos de selecció de personal presents o futurs realitzats per l’empresa.


Quina és la Legitimació per al tractament de les seves dades?

Usuari i membre: RGPD Article 6.1.a) consentiment l’interessat per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

Client: RGPD Article 6.1. b) el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part, o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals .. RGPD Article 6.1.a) consentiment l’interessat per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics

Empleats: RGPD Article 6.1.b) el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part. RGPD Article 6.1.c) el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable el responsable de l’tractament.

Sol·licitants: RGPD Article 6.1.c) el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable el responsable de l’tractament.

Per a les altres activitats de tractament que puguin no aparèixer en aquesta política de privacitat, preguem contacti amb el responsable de l’Tractament per demanar més

informació.


Durant quant temps conservarem les seves dades ?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles

responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.


A qui comunicarem les seves dades?

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar les comunicacions a organitzacions diréctamente relacionades amb el responsable (Assessoria fiscal, laboral i comptable. Entitats financeres.

Agència Estatal d’Administració Tributària. Empreses de formació. Entitat a qui s’encomani la gestió en matèria de riscos laborals. Institut Nacional de la Seguretat Social. Tresoreria General de la Seguretat Social. Organitzacions sindicals. Empreses encarregades de màrqueting i publicitat. Empreses de Selecció de personal). Forces i cossos de seguretat de l’Estat, òrgans judicials, Ministeri Fiscal.

Encara que en les transmissions de dades a través d’internet o des d’una web no és possible garantir una protecció absoluta contra intrusions, ens esforcem a l’màxim en mantenir les mesures de protecció física, electrònica i procedimental necessàries per garantir la protecció de la seva informació d’acord amb les exigències aplicables en materiade protecció de dades.


Totes les teves es guarden en un lloc segur (o còpies físiques segures) de la nostra propietat o els nostres encarregats de el tractament, i per accedir-hi i utilitzar-los s’apliquen nostres criteris i polítiques de seguretat (o altres equivalents dels nostres encarregats de

tractament).


Fem Transferències internacionals de dades?

NÚRIA COLL MARTÍN no te LICITUD els Transferències internacionals de dades.


Totes les teves es guarden en un lloc segur (o còpies físiques segures) de la nostra propietat o els nostres encarregats de el tractament, i per accedir-hi i utilitzar-los s’apliquen nostres criteris i polítiques de seguretat (o altres equivalents dels nostres encarregats de

tractament).


Fem Transferències internacionals de dades ?

NÚRIA COLL MARTÍN no té previstes les transferències internacionals de dades.


Com mantenim protegits les seves dades?

Per garantir la protecció i mantenir la seguretat, integritat i disponibilitat de les dades, utilitzem diverses mesures de seguretat.

Encara que en les transmissions de dades a través d’internet o des d’una web no és possible garantir una protecció absoluta contra intrusions, tant nosaltres com els nostres encarregats de el tractament, dediquem els màxims esforços per mantenir les mesures de protecció física, electrònica i procedimental amb les quals garantir la protecció de les seves dades d’acord amb les exigències legals aplicables en aquesta matèria.


Entre les mesures que utilitzem s’inclouen les següents:

• limitar l’accés a les seves dades únicament a aquelles persones que hagin de conèixer-los en atenció a les tasques que realitzen;

• com a regla general transferir en format xifrat les dades recollides;

• emmagatzemar les dades més sensibles (com les dades bancàries) només en format xifrat;

• instal·lar sistemes de protecció perimetral de les infraestructures informàtiques (tallafocs) per impedir accessos no autoritzats, per exemple hackers, i • monitoritzar habitualment els accessos als sistemes informàtics per detectar i

aturar qualsevol ús indegut de les dades de caràcter personal.

• En aquells casos en que li haguem facilitat (o vostè hagi triat) una contrasenya que li permeti accedir a determinades parts de les nostres webs o de qualsevol altre

portal, aplicació o servei sota el nostre control, és vostè responsable de mantenir-la en secret i de complir tots els altres procediments de seguretat que li

notifiquem. No podrà compartir la seva contrasenya amb ningú.


Crear un Compte de client en NÚRIA COLL MARTÍN

NÚRIA COLL MARTÍN li ofereix un compte personal de client en línia que li permetrà accedir a totes les aplicacions sense necessitat de tornar a inscriure, i especialment a pàgines web i aplicacions.

El seu compte de client estarà assignada a una identificació (ID) personal global que serà vàlida per a totes les aplicacions. NÚRIA COLL MARTÍN conservarà per separat totes les dades del seu compte de client. Aquestes dades no estaran sincronitzats amb altres dades seves que ja tingui (encara que alguns d’ells poden ser iguals). El tractament de les seves dades es realitzarà de conformitat amb l’article 6, apartat 1, lletra b) de l’RGPD.


Els seus credencials d’accés (adreça de correu electrònic / nom d’usuari i contrasenya) li permeten, identificant-se una sola vegada, accedir a diferents aplicacions ja que cada aplicació reenvia les seves credencials a el servidor d’inici de sessió de., On són verificades abans d’autoritzar l’accés. Un cop verificades les dades, el servidor autoritza l’accés de l’aplicació a la seva informació personal. D’aquesta manera, cada aplicació pot dirigir-se a vostè directament pel seu nom i mostrar la seva configuració personal, sempre que s’hagi guardat i l’aplicació sigui compatible amb aquesta funció.


Pot esborrar en qualsevol moment el seu compte de client en No obstant això, ha de tenir en compte que això afectarà a tota la informació vinculada al compte. El seu compte desapareixerà per complet i no podrà usar-la per cap de les aplicacions connectades. Si està segur que voleu eliminar el seu compte, accedeixi i seleccioneu l’opció Suprimeix compte en el menú per eliminar-la. Si elimina el seu compte de client, les seves dades personals s’esborraran segons el procés intern fixat per. per a l’esborrat de dades.


Què drets poden exercir els interessats?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que es duen a terme per NÚRIA COLL MARTÍN.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, ia retirar el consentiment prestat, davant NÚRIA COLL MARTÍN. 43678930K. c / Sant Dalmau 21 – 17430 – SANTA COLOMA DE FARNERS – GIRONA. O bé dirigir un email a mnurianaturalment@gmail.com, indicant en l’assumpte “Protecció de dades”.


A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació. Clàusula accions comercials i publicitàries D’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem que acollint-nos a l’interès legítim de

NÚRIA COLL MARTÍN de contactar amb tots aquells clients potencials que han manifestat el seu interès en algun dels nostres productes o serveis, i aquells clients amb els quals s’ha mantingut una relació contractual, i que no hagin manifestat el dret d’oposició a el tractament de les seves dades amb fins comercials, ens posem en contacte novament amb vostès per informar-los sobre novetats que puguin ser del seu interès i relacionades amb els productes i serveis que van motivar la nostra relació precontractual o contractual.


La legitimació per al tractament de les seves dades és la relació precontractual o contractual que es va produir en el seu dia, (Article 6.1.b) el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals), que les dades van ser obtingudes legítimament, i que el titular dels mateixos no ha manifestat el dret d’oposició a el tractament dels mateixos amb finalitats comercials. (Consulta 164/2018 plantejada davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i que fa a l’Informe 195/2017 de la mateixa Agència) Excepció a l’article 21.2 de la LSSICE). D’acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Vè. Pot oposar en qualsevol moment a el tractament de les seves dades amb fins promocionals notificant per escrit dirigit a: NÚRIA COLL MARTÍN – c / Sant Dalmau 21 – 17430 – SANTA COLOMA DE FARNERS – GIRONA. O bé a l’adreça de correu electrònic: mnurianaturalment@gmail.com indicant BAIXA a l’assumpte Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els següents drets sobre les seves dades

personals: dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat. Per a això podrà enviar un correu electrònic a:

mnurianaturalment@gmail.com


A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació. Dades identificatives de l’responsable:

NÚRIA COLL MARTÍN, 43678930K, c / Sant Dalmau 21 – 17430 – SANTA COLOMA DE FARNERS – GIRONA, 972.842.462

Logo natural dietetica

CONTACTE

Carrer Sant Dalmau, 21, 17430 Santa Coloma de Farners, Girona

horari

Dilluns – Dissabte:
9:00 – 13:30 | 17:00 – 20:00

Diumenge:
Tancat

NATURAL

Copyright ©Natural Dietètica.
Tots els drets reservats.

Copyright ©Natural Dietètica. Tots els drets reservats.